TUYỂN DỤNG

CÔNG TY TNHH QUYẾT THẮNG KHÁNH HÒA TUYỂN DỤNG THÁNG 12

Cty TNHH  Quyết Thắng Khánh Hòa thông báo tuyển dụng tháng 12/2017: Nhằm phát triển và mở rộng hoạt động kinh doanh, Cty TNHH Quyết …