Sản phẩm F - Series

FVM34WE4 25 TẤN

1,710,000,000 VNĐ
Trọng tải: 25,000 kg
Kích thước: 11,510 x 2,485 x 2,940 mm
Công suất: 280 Ps
Tiêu chuẩn khí thải: Euro 4

FVM34TE4 25 TẤN

1,660,000,000 VNĐ
Trọng tải: 25,000 kg
Kích thước: 97,100 x 2,485 x 2,940 mm
Công suất: 280 Ps
Tiêu chuẩn khí thải: Euro 4

FVZ34QE4 25 TẤN

1,790,000,000 VNĐ
Trọng tải: 25,000 kg
Kích thước: 8,460 x 2,485 x 2,980 mm
Công suất: 280 Ps
Tiêu chuẩn khí thải: Euro 4