Sản phẩm N - Series

NQR75LE4 9.5 TẤN

745,000,000 VNĐ
Trọng tải: 9,500 kg
Kích thước: 7,405 x 2,170 x 2,370 mm
Công suất: 155 Ps
Tiêu chuẩn khí thải: Euro 4

NQR75ME4 9.5 TẤN

791,000,000 VNĐ
Trọng tải: 9,500 kg
Kích thước: 7,865 x 2,170 x 2,370 mm
Công suất: 155 Ps
Tiêu chuẩn khí thải: Euro 4

NPR85KE4 7.5 TẤN

684,000,000 VNĐ
Trọng tải: 7,500 kg
Kích thước: 6,770 x 2,050 x 2,300 mm
Công suất: 124 Ps
Tiêu chuẩn khí thải: Euro 4