Sản phẩm Thùng xe

Thùng chuyên dùng

Liên Hệ
Trọng tải: kg
Kích thước:
Công suất:
Tiêu chuẩn khí thải:

Thùng kín composite

Liên Hệ
Trọng tải: kg
Kích thước:
Công suất:
Tiêu chuẩn khí thải:

Thùng đông lạnh

Liên Hệ
Trọng tải: kg
Kích thước:
Công suất:
Tiêu chuẩn khí thải: